1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Hämeen Viherrakennus
Y-tunnus: 0592708-3
Osoite: Vedentaustantie 940
Postinumero: 35240
Postitoimipaikka: Ristakallio, Orivesi
Puhelinnumero: 0400 231 716
Sähköpostiosoite: info ( at ) h-viherrakennus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Hämeen Viherrakennus
Nimi: Erkki Kankaanpää 
Osoite: Vedentaustantie 940
Postinumero: 35240
Postitoimipaikka: Ristakallio, Orivesi
Puhelinnumero: 0400 231 716
Sähköpostiosoite: info ( at ) h-viherrakennus.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Hämeen Viherrakennus
Nimi: Erkki Kankaanpää 
Osoite: Vedentaustantie 940
Postinumero: 35240
Postitoimipaikka: Ristakallio, Orivesi
Puhelinnumero: 0400 231 716
Sähköpostiosoite: info ( at ) h-viherrakennus.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Tarjouspyyntöjen hallintaan ja asiakassuhteen  ylläpitoon. 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 
Yrityksen tai henkilön Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen hoitamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään kotisivuilla olevalla lomakkeella.  

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

10. Evästeiden (cookies) käyttö 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

11. Rekisterin suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.