Hämeen Viherrakennus Oy
Viher- ja maanrakentamisen ammattilainen


Infrarakentaminen


Heikosti kantavilla mailla piharakenteiden mitoitus on erittäin tärkeää. Painumien ja painumaerojen rajoittamiseksi voi olla tarpeen tehdä massanvaihto tai maapohjan vahvistaminen. Myös piha-alueen kuivatuksesta on huolehdittava.

Maanrakentamiseen erikoistunut yksikkömme tekee niin massanvaihdot kuin sade- ja hulevesijärjestelmien asennukset tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Käytössämme on ajantasalla olevat työkoneet ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Asennamme myös hajajätevesijärjestelmien pienpuhdistamoita. Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Hulevedet / Kuivatus
Salaojajärjestelmät
salaojien ja tarkastuskaivojen asennus, hulevesikasetit
Sadevesijärjestelmät
sadevesiputkien ja kaivojen asennus

Piha- ja tierakenteet
Kaivutyöt ja massanvaihto
Rakennekerrokset


Hämeen Viherrakennus Oy
 
Vedentaustantie 940
35240 Ristakallio
ORIVESI